RETURNAREA MARFURILOR

Eu (Cumpărătorul) accept condițiile Acordului de utilizare / Ofertă. Acordul / oferta utilizatorului Acest acord / oferta conține condițiile de bază în conformitate cu care se efectuează vânzarea bunurilor și / serviciilor. Cumpărătorul are dreptul să nu accepte acest acord / ofertă de utilizator, ceea ce va atrage după sine un refuz de a încheia un contract. Despre Cumpărător și plăți Cumpărătorul confirmă că are dreptul de a încheia un contract de vânzare a bunurilor și că informațiile furnizate de acesta sunt corecte. Despre informații despre site și informații despre produs Proprietarul acestui site a luat toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că informațiile postate pe acest site sunt corecte și actualizate, dar acuratețea și caracterul complet nu pot fi garantate. Proprietarul site-ului este o persoană juridică indicată în partea de jos a paginii de pornire a site-ului. Este posibil ca proprietarul site-ului să nu fie același cu proprietarul numelui de domeniu al site-ului corespunzător. Cu privire la limitarea răspunderii la utilizarea informațiilor de pe site. În orice dezvoltare a evenimentelor, în legătură cu posibilitatea / imposibilitatea de a utiliza resursele acestui site, precum și în legătură cu utilizarea oricărei informații de pe acest site de către oricine, dacă o astfel de utilizare sau incapacitate de utilizare a informațiilor a adus un prejudiciu, Proprietarul site-ului și contrapartidele sale nu sunt răspunzători pentru orice daune directe, indirecte, accidentale sau colaterale, în special daunele cauzate de profiturile pierdute, pierderea profitabilității, costurile crescute, pierderea informațiilor etc. În ceea ce privește drepturile terților, copierea informațiilor Mărcile comerciale afișate pe acest site aparțin proprietarilor lor și nu pot fi utilizate de terți fără permisiunea proprietarilor. Plasarea mărcilor comerciale pe acest site nu oferă terților dreptul de a copia mărcile comerciale și de a le plasa pe alte resurse (bunuri). Copierea informațiilor de pe acest site și plasarea acestora pe alte resurse în scopuri comerciale nu este permisă. La încheierea unui acord Cumpărătorul, care își exprimă dorința de a cumpăra bunuri de pe site, completând formulare speciale, creează și trimite o cerere pentru prelucrarea și ambalarea coletului. Vânzătorul mărfurilor garantează căci coletul va fi expediat numai după ce a fost finalizat. Vânzătorul mărfurilor nu garantează ambalarea coletului; o parte din bunuri este respinsă la finalizare și nu este trimisă Cumpărătorului, iar trimiterea poștală nu este finalizată. Contractul se consideră încheiat de la data livrării bunurilor către Cumpărător și plata acesteia. Despre livrare în cazul livrării de bunuri către Cumpărător de către terți (poștă recomandată, servicii de curierat, companii de expediere etc.), termenele de livrare și regulile de livrare sunt reglementate de regulile în vigoare în aceste organizații. Atunci când face o achiziție pe site sau prin telefon, Cumpărătorului i se vor oferi diverse opțiuni de livrare care sunt valabile în prezent pentru regiunea sa. Despre returnarea bunurilor Bunurile trebuie să fie plasate în colet împreună cu ambalajul. Nu este permisă returnarea mărfurilor fără taxe poștale suplimentare. Cumpărătorul are dreptul de a returna produsul de bună calitate în termen de 7 zile, cu condiția ca proprietățile sale de consum, prezentarea și documentele atașate produsului la cumpărare și ambalajul acestuia să fie păstrate. Cumpărătorul are dreptul de a returna bunurile de calitate inadecvată în perioada de garanție, care este de 15 zile și se calculează de la data primirii Bunurilor de către Cumpărător. Dacă în documentele care însoțesc mărfurile este specificată o perioadă diferită, perioada de garanție este egală cu această altă perioadă. Returul oricărui produs se face la adresa specificată în Contractul de comandă, și anume în Cererea de returnare a produsului.